Beleef de IJssel | Stef Kreymborg

Als voorproefje op de IJsselbiënnale van 2020 wordt op 28 september de IJssel in de schijnwerpers gezet om het unieke van deze rivier aan het publiek te laten zien. Meer op www.beleefdeijssel.nl

Stef Kreymborg: Dagelijks beleef ik vanuit mijn huis de IJssel. De snelst stromende rivier van Nederland geeft elk moment van de dag een ander beeld door de invloed van de elementen. Het licht is hier altijd fascinerend. De wuivende grassen en rijen knotwilgen in de uiterwaarden, het ritme van de golven door de wind en de zwermen vogels in de steeds veranderende wolkenluchten zijn een onuitputtelijke bron in mijn werk.
Ik onderzoek in al mijn werk de wisselwerking, aard, mogelijkheden en dynamiek van massa’s en eenlingen.
Dit proces geef ik vorm, door met individuele elementen verzamelingen te creëren, waarbij ritme, structuur en ordening de leidraad vormen. Die wetmatigheden in de natuur, dat wonderlijk samengaan van regelmaat en oneindige variatie, zijn in al mijn werken een grote inspiratie.

Mij interesseert het spanningsveld tussen uniformiteit en diversiteit, tussen orde en wanorde, tussen symmetrie en asymmetrie.
Steeds een grote verrassing wat het ene deeltje aan het geheel zal veranderen. Dat ene onderdeel is op het oog gelijkvormig aan het andere, maar minimale verschuivingen in kleur, vorm, materiaal of ritme kunnen een grote variatie en beweging teweegbrengen.
Ik ben gefascineerd door de regelmatige onregelmatigheid in groeivormen, zwermen, vluchten, kuddes, scholen en massa’s. Daarbij stel ik mezelf voortdurend vragen: wanneer is een levend organisme nog individueel handelend en wanneer spreek je van een collectief? En werkt het collectief als geheel ook weer als individu? In veel gevallen gebruik ik natuurlijk materiaal als bouwstenen van de werken. Ook textiel is favoriet, zoals de honderden vogels van tule in de ‘Vluchten’. Op dit moment experimenteer ik met het zand, de takjes en grassen die aan de oevers van de IJssel te vinden zijn.

Meer op www.stefkreymborg.nl

IJsselgrassen
IJsselzand