De wonderbaarlijke vondst van Elisabeth Smalt

4 Augustus. Aanvang 16.00 uur. Deur open om 15.30
Kaarten a 17,50 reserveren op   info@ijsselsalon.nl

De wonderbaarlijke vondst van Elisabeth Smalt. Een vertelconcert over brieven van Schumann aan haar betovergrootvader, met muziek van Robert en Clara Schumann.

Elisabeth Smalt -altviool  en  Riko Fukuda -piano

Na het overlijden van haar vader in 2006 vond de altvioliste Elisabeth Smalt in haar spullen een mapje met oude brieven, gewikkeld in bruin pakpapier. Nauwelijks te lezen waren ze, maar ze ontwaarde de namen van Robert en Clara Schumann. Een wonderbaarlijke vondst!

Het Robert Schumann Gesellschaft in Düsseldorf bevestigde dat de brieven echt waren, en wijdde speciale aandacht aan deze vondst in het Schumann-jaar 2010, met een uitgave, een tentoonstelling en een concert.

Elisabeth’s betovergrootvader Johannes Reinier Smalt was secretaris geweest van de Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst in Rotterdam, hij was een krachtige figuur die zich met hart en ziel inzette voor de muziek. Zo ontstond het contact met Robert en Clara Schumann, en nodigde hij hen namens Toonkunst uit om naar Rotterdam te komen in 1853. Hun bezoek groeide uit tot een toernee in Nederland, die hun laatste gezamenlijke reis zou zijn. Het jaar daarop zou Robert in de Rijn springen, en in een kliniek terecht komen. Clara bleef komen tot op hoge leeftijd, en het contact met Smalt bleef voortbestaan.

Het hele verhaal rond haar brieven wordt door Elisabeth verteld, afgewisseld met brieffragmenten en muzikale intermezzo’s van Elisabeth en Riko.